Amatorska Liga Tenisa Ziemnego 2019

REGULAMIN  Rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w sezonie 2019

Pkt 1

 1. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego (ALTZ) jest Rodzinny Klub Sportowy Rakieta, Siepraw ul. Jana Pawła II 38.
 2. Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminy Siepraw i okolic.
 3. Zgłoszenie się do rozgrywek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Rodzinny Klub Sportowy Rakieta w celach rekrutacji i realizacji ALTZ, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronach internetowych Rodzinnego Klubu Sportowego Rakieta.
 4. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i terminarza rozgrywek.
 5. Wyniki oraz listę uczestników organizator zamieszcza na stronie internetowej www.facebook.com/RodzinnyKlubSportowyRakieta lub www.pl.

Pkt 2

 1. Rozgrywki będą przeprowadzone na kortach w Sieprawiu na kompleksie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu na kortach do gry w tenisa.
 2. Rozgrywki będą prowadzone w dwóch kategoriach: kobiety, mężczyźni.
 3. Kryterium przydziału do ALTZ jest pozycja z „Listy Rankingowej” rozgrywek sezonu 2018. Nowi zawodnicy nie sklasyfikowani, w sezonie 2019 zostaną dopisani na koniec listy startowej, według kolejności zgłoszeń.
 4. System rozgrywek ligowych polega na rozegraniu w terminie do 30 września  przez każdego zawodnika systemem „każdy z każdym” do wygrania 2 setów. W przypadku remisu 6:6 rozgrywany jest tie-break do 7 punktów.
 5. Za zwycięstwo przyznawane są 2 punkty, za przegrany 1, a za nie rozegrany mecz 0 punktów.
 6. Wszystkie mecze muszą być rozegrane do ostatniego dnia do 30 września!!!
 7. Organizator nie dopuszcza zmian: terminu i miejsca rozgrywania spotkań.
 8. Protokół z meczu (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1) należy wypisywać drukowanymi literami.
 9. Protokół z meczu przed dostarczeniem go do organizatora rozgrywek musi zostać podpisany przez zawodników.

Pkt 3

 1. Zawodnik będzie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tzn:
  złożenie karty zgłoszeniowej (wg załączonego wzoru – załącznik nr 2).
  · uiszczenie darowizny w wysokości 40 zł.
 2. Darowiznę można dokonać na konto bankowe nr 61 8602 0000 0000 0278 6430 0001 z dopiskiem DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE – AMATORSKA LIGA TENISA z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, w terminie do dnia 17.06.2019r. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 17.06.2019r.
 3. Organizator rozgrywek potwierdza odbiór karty zgłoszeniowej i darowizny.
 4. Osoby, które nie dostarczą karty zgłoszeniowej i nie uregulują darowizny w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do gry.
 5. Zawodnicy korzystający z kortów tenisowych obowiązani są dokonać rezerwacji i opłaty u gospodarza obiektów.


Pkt 4

 1. Organizatorzy rozgrywek nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia osób uczestniczących w rozgrywkach.
 2. Organizatorzy rozgrywek informują o możliwości dodatkowego ubezpieczenia się od NNW w dowolnym zakładzie ubezpieczeń.
 3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas rozgrywek.

Pkt 5

 1. Nie dopuszczony jest udział w rozgrywkach zawodników zrzeszonych w klubach PTZ.
 2. Dla osób uczestniczących w rozgrywkach obowiązuje okres 12 miesięcy karencji od daty otrzymania przez zawodnika jego karty zawodniczej.
 3. Wprowadza się dolny limit wieku dla osób uczestniczących w rozgrywkach – ukończony 16 rok życia.
 4. Osoby niepełnoletnie biorą udział w rozgrywkach po dostarczeniu do organizatorów oświadczenia. (wg załączonego wzoru – załącznik nr 3).

Pkt 6

 1. Po rozegraniu meczu ligowego oryginał Protokołu meczowego zawodnik – gospodarz (inicjujący spotkanie) zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do organizatora ALTZ Zbigniewa Sanowskiego lub do pracownika GOKIS Siepraw przy ul. Jana Pawła II 30 (Dom Kultury).
 2. Jednocześnie zawodnik – gospodarz spotkania informuje organizatora ALTZ Zbigniewa Sanowskiego wysyłając SMS z wynikiem na numer 508 325 733.

Pkt 7

 1. Czas oczekiwania na zawodnika wynosi 15 minut.
 2. Zawodnik, który nie stawi się do gry w umówionym terminie przegrywa swój mecz walkowerem.
 3. Za przygotowanie boiska do gry odpowiada zawodnik – gospodarz spotkania.
 4. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na mieniu i zdrowiu osób obecnych na rozgrywanych spotkaniach.

Pkt 8

 1. Po ostatnim meczu, najpóźniej 30.09 nastąpi podsumowanie rozgrywek.
 2. O kolejności zawodników decydują odpowiednio:
  większa ilość zdobytych punktów,
  · wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi,
  · większa różnica setów w meczach,
  · większa różnica gemów.

Pkt 9

Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry PZT są jedyną podstawą rozgrywek ALTZ.

Siepraw dn. 30.05.2019r.

Pierwszy nocny turniej tenisa ziemnego dla mieszkańców obszaru LGD Turystyczna Podkowa

Pierwszy nocny turniej tenisa ziemnego dla mieszkańców obszaru LGD Turystyczna Podkowa

Turniej tenisa odbywa się w ramach umowy o powierzenie grantu numer G/0030/TP/19 pt. „Pierwszy nocny turniej tenisa ziemnego dla mieszkańców obszaru LGD Turystyczna Podkowa”, który stanowi zadanie projektu grantowego pt. Organizacja imprez z zakresu sportu oraz kultury i tradycji w celu wypromowania obszaru LGD Turystyczna Podkowa. przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Głównym zadaniem grantu jest zorganizowanie nocnego turnieju tenisa ziemnego dla mieszkańców obszaru LGD Turystyczna Podkowa. Uczestnictwo w turnieju będzie bezpłatne. Do turnieju będą mogły zapisać się osoby z terenu  LGD Turystyczna Podkowa. Maksymalna liczba uczestników 18  osób.

Rekrutacja odbywa się drogą mejlową, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.05.2019  r. drogą elektroniczną na adres mejlowy  zbigniew@sanowski.pl z tytułem „Nocny turniej tenisa ziemnego”. W zgłoszeniu będzie trzeba podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, telefon kontaktowy. Uczestnictwo w turnieju tenisa nie jest uzależnione odczłonkostwa w RKSR – każdy chętny, kto zgłosi się zgodnie z wymaganiami, i zmieści się na liście, będzie mógł wziąć udział w turnieju tenisa ziemnego.

Planuje się turniej w 3 kategoriach: Kobiety, Mężczyźni, Mixst.

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, udział jest bezpłatny.

Zgłoszenie do turnieju będzie jednocześnie wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów obsługi grantu oraz jego promocji, a także udzieleniem nieodpłatnej i niewyłącznej zgody na publikację swojego wizerunku.

 

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu i o szczegółach zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Torba tenisowa na 12 rakiet Head Radical 12R Monstercombi New – blue/orange – 2 sztuki

Wózek do piłek Pro’s Pro Ball Cart 225 – 1 sztuka

Koszyk na piłki Wózek na Head Ball Trolley – 2 sztuki

Wkład do Koszyka na Piłki Head New Ball Trolley – 2 sztuki

Piłki tenisowe Head T.I.P. Orange Pressureless Balls 72 szt. worek – 8 sztuk

Piłki tenisowe Head T.I.P. Green 72 sz. Worek – 8 sztuk

Head T.I.P. Red 3 szt. – 192 sztuki

Babolat Academy 72 szt. – (worek) – 14 sztuk

Znacznik tenisowy Babolat Targets 25 cm – 2 sztuki

Maszyna do wyrzucania piłek tenisowych Spinfire 2.5 Deluxe + z pokrowcem z Zestaw akumulatorowy Spinfire Booster A.33 z ładowarka Ultra Premium.

Proszę o złożenie oferty na w/w sprzęt tenisowy.

Kryteria wyboru cena 100%.

Termin składania ofert do 03.05.2019r.

Zgłoszenia  należy nadsyłać na adres zbigniew@sanowski.pl.

Planowane  zakupy są w ramach umowy o powierzenie grantu numer G/0031/TP/19 pt.  „pt. Doposażenie klubu w niezbędny i innowacyjny sprzęt tenisowy”, który stanowi zadanie projektu grantowego pt. Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych z terenu LGD Turystyczna Podkowa, pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu i o szczegółach zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Torba tenisowa na 12 rakiet Head Radical 12R Monstercombi New – blue/orange – 2 sztuki

Wózek do piłek Pro’s Pro Ball Cart 225 – 1 sztuka

Koszyk na piłki Wózek na Head Ball Trolley – 2 sztuki

Wkład do Koszyka na Piłki Head New Ball Trolley – 2 sztuki

Piłki tenisowe Head T.I.P. Orange Pressureless Balls 72 szt. worek – 8 sztuk

Piłki tenisowe Head T.I.P. Green 72 sz. Worek – 8 sztuk

Head T.I.P. Red 3 szt. – 192 sztuki

Babolat Academy 72 szt. – (worek) – 14 sztuk

Znacznik tenisowy Babolat Targets 25 cm – 2 sztuki

Maszyna do wyrzucania piłek tenisowych Spinfire 2.5 Deluxe + z pokrowcem z Zestaw akumulatorowy Spinfire Booster A.33 z ładowarka Ultra Premium.

Proszę o złożenie oferty na w/w sprzęt tenisowy.

Kryteria wyboru cena 100%.

Termin składania ofert do 24.04.2019r.

Zgłoszenia  należy nadsyłać na adres zbigniew@sanowski.pl.

Planowane  zakupy są w ramach umowy o powierzenie grantu numer G/0031/TP/19 pt.  „pt. Doposażenie klubu w niezbędny i innowacyjny sprzęt tenisowy”, który stanowi zadanie projektu grantowego pt. Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych z terenu LGD Turystyczna Podkowa, pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu i o szczegółach zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o wycenę zajęć w ilości 171 godzin.

Grant pt.  W zdrowym ciele zdrowy duch – graj w tenisa jesteś zuch! w ramach umowy o powierzenie grantu numer G/0032/TP/19 który stawni zadanie projektu grantowego pt. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców obszaru LGD Turystyczna Podkowa

 

Poniedziałek Środa maj czerwiec lipiec godziny spotkania
grupa 4-5 lat 14,00-15,00 1 1 6 6 6 18 18
grupa 6-7 lat 15,00-16,00 1 1 6 6 6 18 18
grupa 8-9 lat 16,00-17,00 1 1 6 6 6 18 18
grupa 9-10 lat 17,00-18,00 1 1 6 6 6 18 18
Grupa 11-14 lat 18,00-19,00 1 1 6 6 6 18 18
90
Poniedziałek/wtorek (Lubień) Środa/ czwartek (Lubień) maj czerwiec lipiec godziny spotkania
grupa 15+ SIEPRAW 19,00-20,30 1,5 1,5 9 9 9 27 18
grupa 15+ SIEPRAW 20,30-22,00 1,5 1,5 9 9 9 27 18
grupa 15+ LUBIEŃ 18,00-21,30 1,5 1,5 9 9 9 27 18
81
171

 

Prowadzący zajęcia będzie musiał spełniać poniższe wymagania:

– minimalne kwalifikacje – tytuł instruktor rekreacji ruchowej specjalność tenisa ziemnego – 40%,

– doświadczenie – 40 %,

– cena -20%

Zgłoszenia  należy nadsyłać do 17.04.2019 na adres zbigniew@sanowski.pl.

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu i o szczegółach zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o wycenę zajęć w ilości 32 godzin.

Grant pt. Doposażenie klubu w niezbędny i innowacyjny sprzęt tenisowy

W ramach umowy o powierzenie grantu numer G/0031/TP/19 który stawni zadanie projektu grantowego pt. Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych z terenu LGD Turystyczna Podkowa

projekt doposażanie
Zajęcia pokazowe Sobota maj czerwiec lipiec sierpień godziny
grupa 15+ SIEPRAW 15,00-17,00 2 4 4 4 4 16
grupa 15+ SIEPRAW 17,00-19,00 2 4 4 4 4 16
32

Prowadzący zajęcia będzie musiał spełniać poniższe wymagania:

– minimalne kwalifikacje – tytuł instruktor rekreacji ruchowej specjalność tenisa ziemnego – 40%,

– doświadczenie – 40 %,

– cena -20%

Zgorszenia należy nadsyłać do 17.04.2019 na adres zbigniew@sanowski.pl.